Kirker - Gorsetekra Installasjon

Gå til innhold
Brannalarm for kirkerBrannsikring av kirker er viktig for å beskytte både materielle og sosiale / følelsesmessige verdier, men mange kirkebygg byr på egne utfordringer. Spesielt i gamle, ærverdige kirker er det ønskelig at tekniske installasjoner er minst mulig synlig.

Effektiv sikring som ikke synes.

For ikke å gripe inn i det estetiske miljøet i kirken, har Elotec lagt stor vekt på at synlige komponenter er så små og diskré som mulig. Med Aspect fra Elotec kan rørgater forlegges på kirkeloftet, og bare små prøvepunkter trekkes inn i kirkerommet. Dette gir vedlikeholdsfri, nærmest usynlige deteksjonspunkter, og kun ett servicepunkt som plasseres slik at det er lett tilgjengelig. Aspect kontrollerer kontinuerlig røykinnholdet i luften som suges inn via de skjulte rørene. Deteksjonspunkter kan også legges i takutstikk for å oppnå utvendig deteksjon.

Robuste deteksjonsprinsipper.

Lave temperaturer og store temperatursvingninger i kirker som normalt står uten oppvarming kan være en påkjenning for teknisk utstyr. Elotecs systemer er laget for tøffe miljøer, og påvirkes ikke av temperatur, fukt eller støv. Dette gir pålitelig tidlig varsling uten uønskede alarmer

  1. Tak
  2. Aspirasjonsrør
  3. Sniffer


Tilbake til innholdet