Elofever - Gorsetekra Installasjon

Gå til innhold
ELOFEVER-S er et termisk kamera som måler temperatur på overflaten av huden.
Kameraet måler med en nøyaktighet på ± 0.5°C og du har mulighet til å justere hvilken temperatur som
godtas. Oppdager kameraet temperatur utover den godtatte temperaturen, vil det gå en alarm.
ELOFEVER-S leveres med stativ som gir gunstig høyde. Kan brukes i mange områder, som for eksempel,
skoler, fabrikker, butikker m.m.
For nøyaktig måling bør dette skje innendørs og uten vind.
ELOFEVER-LS er et termisk kamera for å kontrollere temperaturen til de som passerer.
Med termisk bildeteknologi og ansiktsgjenkjenning måler kameraet temperatur, uten behov for fysisk
kontakt. Kameraet måler med en nøyaktighet på ± 0.5°C og du har mulighet til å justere hvilken temperatur
som godtas. Oppdager kameraet en temperatur utover den angitte verdien, kan dette om ønskelig tilknyttes
et alarmorgan.
Kameraet har ansiktsgjenkjenning på opptil 32 personer på samme tid og kan tilkobles ITV- anlegg som et
standard overvåkingssystem med ekstra fasiliteter.
ELOFEVER-L kan brukes på offentlige institusjoner, forskjellige typer arrangement m.m.
Kameraet har en kapslingsgrad på IP 66 slik at dette kan plasseres utendørs.

Flere eliteserieklubber har benyttet seg av dette produktet for å imøtekomme NFF sine krav i forbindelse med restriksjoner rundt Covid-19. Her kan du lese om hvordan Elotec tar tempen på Aker Stadion ved hjelp av ELOFEVER-LS.
ELOFEVER-L er en metalldetektor med et termisk kamera for å kontrollere temperaturen til de som går
igjennom.
Med termisk bildeteknologi og ansiktsgjenkjenning måler kameraet temperatur, uten behov for fysisk
kontakt. Kameraet måler med en nøyaktighet på ± 0.5°C og du har mulighet til å justere hvilken temperatur
som godtas. Oppdager kameraet en temperatur utover den angitte verdien, kan dette om ønskelig tilknyttes
et alarmorgan.
Kameraet har ansiktsgjenkjenning på opptil 32 personer på samme tid og kan tilkobles ITV- anlegg som et
standard overvåkingssystem med ekstra fasiliteter.
ELOFEVER-L kan brukes på flyplasser, offentlige institusjoner, forskjellige typer arrangement m.m. der det er
behov for metalldetektor i tillegg til temperaturmåling.
Kameraet har en kapslingsgrad på IP 66 slik at dette kan plasseres utendørs.
Tilbake til innholdet